Блогът на Роси-Късчета от моята душа

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Търсене в този блог

Всичко за мен

Моята снимка
Бургас, Bulgaria
НЕЖНА И МИЛА, ГОРДА И ДИВА

Моите малки слънчица

Моите малки слънчица

понеделник, 26 септември 2011 г.

Справка за съдебното минало на Кирил Рашков

Източник: News.Plovdiv24.bg 16:29 / 26.09.2011

Във връзка с изнесени в публичното пространство чрез средствата за масово осведомяване твърдения за множество случаи, при които Прокуратурата е уведомявана посредством сигнали и жалби за противозаконни деяния, извършени от лицето Кирил Георгиев Рашков и негови близки, в отговор на засиления обществен интерес от информация по темата, Окръжна прокуратура гр.Пловдив извърши проверка на образуваните преписки в подведомствения й съдебен район. В резултат на проверката бяха установени следните случаи, по които прокуратурите от района на Окръжна прокуратура гр.Пловдив са вземали съответното отношение:

- Окръжна прокуратура гр.Пловдив е наблюдавала досъдебно производство, образувано по сигнал на Началника на Митница гр.Пловдив за престъпление по чл.255 от НК /данъчно престъпление/. При проверка на 01/11/2009 г. от митнически служители в производствен цех в с.Катуница, обл. Пловдивска стопанисван от "ЕВРО СТАНДАРТ" ЕООД гр.Пловдив, представлявано от А. К. Рашков, било установено наличие на включена в работен режим инсталация за производство на алкохол от суровина меласа. В производствените помещения е намерено количество от 800 тона меласа и около 250 литра спирт. Делото е прекратено с постановление на Окръжна прокуратура гр.Пловдив от 11.01.2010 г. поради несъставомерност на деянието.

- Районна прокуратура гр.Асеновград е наблюдавала следните преписки и досъдебни производства, водени срещу Кирил Георгиев Рашков или негови близки:

1. Преписка № 1130/27.07.2005 г. - прокуратурата се е самосезирала по информация от медиите за незаконно придобити земи от Кирил Георгиев Рашков и заплахи от него срещу собствениците на земите. На 06.10.2005 г. е образувано досъдебно производство срещу Кирил Рашков за престъпление по чл. 323 ал.1 от НК /самоуправство/. На 12.12.2006 г. е внесен обвинителен акт в РС Асеновград, като срещу Рашков е постановена присъда, потвърдена от Окръжен съд гр. Пловдив. Наложено е наказание глоба в размер на 1000 лева.

2. Преписка № 235/01.03.2006 г. - образувана по жалба на Д. Б. Здравков срещу Кирил Георгиев Рашков и Ангел Кирилов Рашков за отправени закани с убийство. На 27.04.2006 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

3. Преписка № 1058/30.07.2009 г. образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.325 ал.1 от НК /хулиганство/. Впоследствие в качеството на обвиняем е привлечен Георги Кирилов Рашков за горепосоченото престъпление. На 11.12.2009 г. спрямо Рашков е внесено предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК, като му е наложено наказание глоба в размер на 700 лева.

4. Преписка № 698/14.04.2010 г. е образувана по жалба от Д. К. Васев, В. Хр. Христов и А. Г. Янев срещу Кирил Георгиев Рашков за престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 от НК /закана с убийство/. Към жалбата е приложена протестна подписка, подписана от голям брой жители на посоченото населено място. Към преписката е присъединена и преписка № 957/17.05.2010 г. образувана по жалба на горепосочените лица. На 30.06.2010 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

5. Преписка № 1560/17.08.2010 г. е образувана по жалба от Е.С. Кацаров срещу Георги Ангелов Рашков за евентуално извършено престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 от НК. На същата дата е образувано досъдебно производство срещу Георги Рашков за престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 и чл.325 ал.3 вр. ал.2 вр. ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК. На 24.09.2010 г. е внесен обвинителен акт срещу Георги Ангелов Рашков за престъпление по чл. 325 ал.3 вр. чл.2 вр. чл.1 от НК и Кирил Георгиев Рашков за престъпление по чл.325 ал.1 от НК. Постановена е присъда срещу Георги Рашков - една година лишаване от свобода условно, с три години изпитателен срок, а спрямо Кирил Рашков е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева.
При проверката на Окръжна прокуратура гр.Пловдив бяха установени и случаи на заведени в Районна прокуратура гр.Асеновград преписки по жалби и сигнали на Кирил Георгиев Рашков или негови близки, както следва:

1. Преписка № 856/14.06.2004 г. - досъдебно производство № 448/2004 г. е образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.194 ал.1 от НК с пострадал Кирил Рашков. С постановление от 11.05.2005 г. разследването по досъдебното производство е било спряно.

2. Преписка № 65/2005 г. - досъдебно производство 25/2005 г. по описа на РУП - Асеновград е образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.194 ал.1 от НК, с пострадал Кирил Рашков. На 15.06.2005 г. делото е било изпратено на РУП - Асеновград по компетентност за налагане на административно наказание по чл.218б от НК срещу К.Д. и И.В.

3. Преписка № 1643/17.11.2005 г., образувана по молба на Кирил Георгиев Рашков относно незаконно ползване на общински места от жители на с.Катуница. На 07.02.2006 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

4. Преписка № 249/2006 г., образувана по жалба на Кирил Георгиев Рашков, Ангел Кирилов Рашков и Иван Кирилов Рашков с оглед извършено престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 от НК от страна на Д.Здравков. На 20.04.2006 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

5. Преписка вх. № 1622/07.12.2006 г., образувана по молба на Кирил Георгиев Рашков срещу А. В. Илиев, с оглед данни за извършено престъпление по чл.235 от НК. На 29.01.2007 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

6. Преписка № 1428/02.10.2009 г. е образувана по молба на Кирил Рашков срещу Н. Младенов. На 30.12.2009 г.
преписката е изпратена на Районна прокуратура гр. София по компетентност.

7. Преписка вх. № 1597/23.08.2010 г. е образувана по жалба от Ангел Рашков срещу В. Христев за евентуално извършено престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 и чл.162 ал.2 от НК. На 18.10.2010 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

8. Преписка №2438/27.12.2010 г. е образувана по жалба от Ангел Георгиев Рашков срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 от НК, затова, че е получил закани с убийство по мобилния телефон. На 15.02.2011 г. е постановен отказ от образуване на досъдебно производство.

9. Преписка № 1600/23.08.2010 г. - досъдебно производство № 709/2010 г. е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.216 ал.1 от НК. Пострадал Ангел Георгиев Рашков. Досъдебното производство е спряно към настоящия момент.

10. Преписка № 1770/16.09.2010 г. е образувана по жалба на Кирил Рашков с оглед данни за извършено престъпление по чл.144 ал.3 вр. ал.1 от НК. На 08.11.2010 г. е постановен отказ да се образува досъдебно производство.(C) Plovdiv24.bg | Източник: http://news.plovdiv24.bg/290322.html#ixzz1Z5D3imza